Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra quyết toán hồ sơ công trình xây dựng cơ bản hoàn thành trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra quyết toán hồ sơ công trình xây dựng cơ bản hoàn thành trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Cao, Thị Thu Thủy

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20648  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý dự án -- Luận văn thạc sĩ; Quản lý nhà nước -- Thẩm tra

 


Một trong những nội dung mà Chính phủ rất quan tâm và coi trọng hiện nay đó là công tác thẩm tra (TT) và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án (DA) hoàn thành thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán (QT) vốn đầu tư công DA hoàn thành là khâu cuối cùng và rất quan trọng trong công tác đầu tư. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định và đánh giá thực trạng các yếu tố tác động đến hiệu quả công tác thẩm tra QT hồ sơ công trình (CT) xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra QT hồ sơ công trình XDCB hoàn thành tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Căn cứ vào một số lý thuyết nền và nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu, phương pháp so sánh đối chiếu để mô tả lý thuyết và thực tế về công tác thẩm tra QT hồ sơ công trình XDCB hoàn thành tại huyện Đức Linh với dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp thu thập tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Linh, UBND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả công tác thẩm tra QT hồ sơ công trình XDCB hoàn thành chịu ảnh hưởng bởi 7 yếu tố: (1) Hệ thống các văn bản, chính sách quy định của nhà nước, (2) Ý thức chấp hành, năng lực của chủ đầu tư (ĐT), (3) Hồ sơ đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư, (4) Năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác thẩm tra QT, (5) Trang thiết bị cơ cở vật chất – kỹ thuật, (6) Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành công tác thẩm tra QT, và (7) Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán. Nghiên cứu cũng đã đề xuất 2 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra quyết toán hồ sơ công trình XDCB hoàn thành. Nhóm giải pháp theo phân tích SWOT của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thẩm tra QT hồ sơ XDCB hoàn thành; nhóm thứ hai, giải pháp được đề xuất những tồn tại trong công tác thẩm tra QT hồ sơ công trình XDCB hoàn thành tại huyện Đức Linh. Luận văn đã nêu các giải pháp có tính khả thi cao có thể được áp dụng vào thực tiễn hiện nay./.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn