Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0 = Improving the quality of tourism human resources in the context of Industry 4.0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0 = Improving the quality of tourism human resources in the context of Industry 4.0

Tác giả: Vũ, Mạnh Cường

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49588  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Du lịch; Du lịch thông minh; Cách mạng công nghiệp 4.0; Nguồn nhân lực; Chất lượng cao; Phát triển

 


Được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, ngành Du lịch có rất nhiều cơ hội để phát triển. Một trong những yếu tố tiên quyết đảm bảo cho ngành Du lịch phát triển bền vững, hiệu quả, đó là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập. Bài viết phân tích những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đến ngành Du lịch Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch nhằm thích ứng trong bối cảnh CMCN 4.0.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn