Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

Tác giả: Nguyễn Văn Cương

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65339  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Agribank; Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng; Đắk Nông; Improving the quality of consumer lending

 


Sản phẩm của Agribank Chi nhánh tỉnh Đăk Nông vẫn chỉ dừng lại ở mức chung chung, chưa có những sản phẩm mang nét riêng của ngân hàng. Vì vậy số lượng khách hàng biết đến các sản phẩm của ngân hàng vẫn chưa cao. Tuy tỷ lệ nợ quá hạn của Agribank Chi nhánh tỉnh Đăk Nông chưa phải là ở mức đáng sợ, nhưng nợ quá hạn làm giảm khả tốc độ chu chuyển vốn của ngân hàng dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đăk Nông đang có xu hướng tăng. Công tác giám sát và kiểm tra sau vay chưa được quan tâm đúng mức, thường mang tính chiếu lệ. Thu hút khách hàng của Agribank Chi nhánh tỉnh Đăk Nông còn hạn chế, chi nhánh chủ yếu tập trung vào các hoạt động nhờ quảng cáo, khuyếch trương thương hiệu của Agribank …” Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông” làm đề tài luận văn Thạc sỹ. Thứ nhất, nghiên cứu khái quát, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 và đánh giá các kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế mà hiện còn tồn tại tại Agribank Chi nhánh Đắk Nông. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn