Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai

Tác giả: Hà Trọng Hùng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64014  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Chất lượng cho vay; Chất lượng dịch vụ; Dịch vụ ngân hàng; Loan quality; Service quality; Banking service

 


Sự cạnh tranh là một điều luôn xảy ra đối với bất kỳ ngành nghề nào trong nền kinh tế thị trường. “Chính vì thế mà ngân hàng không phải là ngoại lệ, đặt biệt là cạnh tranh gây gắt hơn các ngành nghề khác giữa các ngân hàng với nhau. chính vì thế mà các ngân hàng tại Việt Nam luôn đưa ra những chiến lược mới mẻ nhằm thu hút khách hàng đến đầu tư và giao dịch tại ngân hàng của mình. Ngày nay, hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam đang chú trọng việc phát triển mà mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) làm trọng tâm phát triển trong những năm tới. Hiểu được điều đó ngân hàng hợp tác xã Việt nam – Chi nhánh Đồng Nai đã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay KHCN trong thời gian qua. Bài nghiên cứu với mục đích là nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng các nhân tại ngân hàng hợp tác xã Việt nam nhằm thu hút khách hàng trong thời gian tới. Với phương pháp nghiên cứu định lượng tác giả đã khảo sát 150 khách hàng đã từng và đang vay vốn ngân hàng với hình thức cá nhân để thu thập dữ liệu. Cùng với đó là sự tổng hợp các số liệu nghiên cứu được cung cấp từ các phòng ban của ngân hàng và các tài liệu có liên quan đến đề tài để tiến hành phân tích thực trạng. Kết quả cho thấy có 5 yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ cho vay cá nhân là: “ Sự tin cậy, Khả năng đáp ứng, Sự đồng cảm, Sự đáp ứng và Tính hữu hình”. Từ đây các giải pháp được tác giả đề xuất dựa trên kết quả phân tích thực trạng của ngân hàng và kết quả khảo sát khách hàng để các giải pháp đưa ra phù hợp thiết thực với thực trạng để nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá” nhân tại ngân hàng hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn