Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tác giả: HVCH Phạm, Gia Duy Bình

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Huế

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5339  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Vay kinh doanh; Chất lượng cho vay; Ngân hàng Agribank; Đông Hà; Quảng Trị

 


- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn chất lượng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại; -Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; - Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn