Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Multifractality during upside/downside trends in the MENA stock markets: the effects of the global financial crisis, oil crash and COVID-19 pandemic

Multifractality during upside/downside trends in the MENA stock markets: the effects of the global financial crisis, oil crash and COVID-19 pandemic

Tác giả: Walid Mensi

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63838  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: MENA markets; Efficiency; Crises; Asymmetric MF-DFA

 


Purpose: This paper examines asymmetric multifractality (A-MF) in the leading Middle East and North Africa (MENA) stock markets under different turbulent periods (global financial crisis [GFC] and European sovereign debt crisis [ESDC], oil price crash and COVID-19 pandemic). Design/methodology/approach: This study applies the asymmetric multifractal detrended fluctuation analysis (A-MF-DFA) method of Cao et al. (2013) to identify A-MF and MENA stock market efficiency during the COVID-19 pandemic. Findings: The results show strong evidence of different patterns of MF during upward and downward trends. Inefficiency is higher during upward trends than during downward trends in most of the stock markets in the whole sample period, and the opposite is true during financial crises. The Turkish stock market is the least inefficient during upward and downward trends. A-MF intensifies with an increase in scales. The evolution of excessive A-MF for MENA stock returns is heterogeneous. Most of the stock markets are more inefficient during a pandemic crisis than during an oil crash and other financial crises. However, the inefficiency of the Saudi Arabia and Qatar stock markets is highly sensitive to oil price crashes. Overall, the level of inefficiency varies across market trends, scales and stock markets and over time. The findings of this study provide investors and policymakers with valuable insights into efficient investment strategies, risk management and financial stability. Originality/value: This paper first explores A-MF in the MENA emerging stock markets. The A-MF analysis provides useful information to investors regarding asset allocation, portfolio risk management and investment strategies during bullish and bearish market states. In addition, this paper examines A-MF under different turbulent periods, such as the GFC, the ESDC, the 2014–2016 oil crash and the COVID-19 pandemic.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn