Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam: bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam: bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Book Review

Mô tả vật lý: 1 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145665  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Văn hóa đọc; Điểm sách; Bài dự thi

 


Với cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” lần này ra mắt, đồng chí Tổng Bí thư đã tổng kết những vấn đề lịch sử sinh động nhất về sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Với cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” lần này ra mắt, đồng chí Tổng Bí thư đã tổng kết những vấn đề lịch sử sinh động nhất về sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Những vấn đề lý luận và thực tiễn được Tổng Bí thư quán triệt trên 3 nguyên tắc, đó là: Kế thừa và phát triển; kiên định và đổi mới; nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. Cuốn sách là sự bổ sung về lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ qua nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt tổng kết 35 năm công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH; là sự kế thừa, phát triển, làm sâu sắc hơn giá trị nghiên cứu trước đây của Tổng Bí thư về con đường cách mạng của Đảng ta. Cuốn sách bao gồm 29 bài viết chọn lọc với lối tư duy sắt đá, sâu sắc, tổng thống đã đề cập đến những vấn đề trọng yếu nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bác đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sáng tạo, linh hoạt trong việc phát triển đất nước và những giá trị cốt lõi tốt đẹp của chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuốn sách này đã cho em củng cố thêm lòng tin với đảng và có lòng yêu nước sâu sắc, quyết tâm phát triển hoàn thiện bản thân thật tốt để có thể là 1 công dân có ích cho xã hộ

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn