Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Một số vấn đề cần lưu ý trong Thông tư 107/2017/TT/BTC

Một số vấn đề cần lưu ý trong Thông tư 107/2017/TT/BTC

Tác giả: Phạm, Thị Phượng

Nhà xuất bản: Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20515  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: kế toán hành chính sự nghiệp

 


Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản công và cung cấp thông tin tình hình hoạt động của đơn vị, cũng như sử dụng hiệu quả NSNN. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán công, đồng thời đảm bảo phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Công quốc tế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 107/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán trong các đơn vị HCSN. Thông tư đã có nhiều thay đổi tích cực, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế về yêu cầu quản lý, nhu cầu về thông tin và số liệu của các đơn vị HCSN. Nội dung bài viết trình bày một số nhận định cũng như một số vướng mắc gặp phải trong thông tư và đề xuất một vài ý kiến, đối với những vấn đề này

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn