Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Một số kiến thức truyền thống của các dân tộc thiểu số trong thích ứng với biến đổi khí hậu và khả năng áp dụng cho cộng đồng dân cư xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Một số kiến thức truyền thống của các dân tộc thiểu số trong thích ứng với biến đổi khí hậu và khả năng áp dụng cho cộng đồng dân cư xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Tác giả: Trần, Thị Kim Anh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 120 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141700  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Biến đổi khí hậu; Truyền thông biến đổi khí hậu; Dân tộc thiểu số

 


Tìm hiểu biểu hiện cụ thể của biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu tới cộng đồng dân cƣ ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. - Làm rõ thực tiễn sử dụng kiến thức truyền thống của các dân tộc thiểu số xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp tăng cƣờng ứng dụng kiến thức truyền thống trong thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cho cộng đồng dân cƣ tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn