Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của ngành Du lịch tại Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 = Some solutions of upgrading the effect of tourism in Da Nang in the context of Covid-19 pandemic

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của ngành Du lịch tại Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 = Some solutions of upgrading the effect of tourism in Da Nang in the context of Covid-19 pandemic

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Ánh

Nhà xuất bản: Tạp chí Thiết bị giáo dục

Năm xuất bản: 2021-09

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2269  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tourism; tourism industry; Vietnam tourism industry; Da Nang tourism; Covid-19

 


The global coronavirus outbreak has affected the strategies, policies and operating procudures of travel companies, especially fo Da Nang tourism. Not only are travel companies taking measures to protect employees, tourists and other activities, but authorities at all levels are also very close to taking measures of preventing the epidemics in the future. This article offers some solutions of improving the efficiency of the tourism industry in Da Nang to prepare for and deal with the spread of coronavirus during the tourist season.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn