Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Trần, Duy Khánh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20638  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lí dự án -- Luận văn thạc sĩ; Quản lí nhà nước

 


Nền kinh tế - xã hội của một đất nước ngày càng phát triển thì nhu cầu về sự tiện ích trong cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao đó là mong muốn thiết thực như nâng cấp hạ tầng hệ thống giao thông tại địa phương và các cơ sở hạ tầng khác như: cơ sở vật chất trường học, điện công lộ, y tế, văn hóa – thể thao,v.v…Những nhu cầu đó phù hợp với các định hướng phát triển của tất cả các địa phương trên địa bàn cả nước nên số lượng các dự án đầu tư các dự án nhất là các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công ngày càng tăng. Cơ sở lý luận về quản trị dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công cùng với các đánh giá thực trạng những rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận là những nội dung được trình bày trong Đề tài này. Thông qua các nhân tố: Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn; đơn vị nhà thầu thi công; nhà thầu phụ, nhà cung ứng; cộng đồng nhân dân… sẽ đánh giá được mức độ rủi ro trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh …từ đó sẽ đánh giá thực trạng rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công và cùng với những định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và kế hoạch phát triển đầu tư trung hạn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để từ đó sẽ đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn