Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mong muốn và ý định hành vi du lịch nội địa của người dân Đà Nẵng sau sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Mong muốn và ý định hành vi du lịch nội địa của người dân Đà Nẵng sau sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Tác giả: Hồ, Lâm Thùy Dương

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49363  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hành vi du lịch; Du lịch nội địa; Đà Nẵng

 


- Đánh giá tác động của mong muốn đi du lịch nội địa của người dân Đà Nẵng trong việc hình thành ý định đi du lịch. - Đánh giá tác động của nhận thức rủi ro về COVID-19 trong việc hình thành mong muốn và ý định hành vi du lịch nội địa của người dân Đà Nẵng. - Đánh giá tác động của nhận thức về các biện pháp phòng ngừa COVID-19 (phi dược phẩm và vắc xin) trong việc hình thành ý định hành vi du lịch nội địa của người dân Đà Nẵng. - Đánh giá tác động khác nhau giữa nhận thức về vắc xin và các biện pháp phòng ngừa phi dược phẩm trong việc hình thành ý định hành vi du lịch nội địa của người dân Đà Nẵng. - Đánh giá tác động trung gian của nhận thức về biện pháp pháp phòng ngừa dịch bệnh trong mối quan hệ giữa nhận thức về COVID-19 và ý định hành vi du lịch nội địa. - Đề xuất một số gợi ý chính sách cho các bên liên quan trong việc xây dựng những giải pháp phục hồi du lịch sau cuộc khủng hoảng du lịch do ảnh hưởng của COVID-19.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn