Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Molecular and histopathological characterization of lumpy skin disease in cattle in northern Vietnam during the 2020–2021 outbreaks

Molecular and histopathological characterization of lumpy skin disease in cattle in northern Vietnam during the 2020–2021 outbreaks

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15559  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Disease in cattle; Vietnam; Lumpy skin

 


Lumpy skin disease (LSD) is a serious emerging infectious disease in cattle caused by a virus of the family Poxviridae. According to the Department of Animal Health, LSD frst occurred in Vietnam at the end of October 2020 in Cao Bang and Lang Son provinces. So far, the disease has infected over 63,000 animals, resulting in 9170 deaths occurring in 32 diferent provinces in northern and central Vietnam. In this study, skin samples from lumpy skin disease virus (LSDV)-infected cattle from the northern provinces of Vietnam displaying clinical symptoms including fever (> 40 °C), runny nose, drooling, and skin lesions were used for genetic characterization and histopathology. Genetic analysis of the partial P32 (LSDV074), partial F (LSDV117), complete RPO30 (LSDV035), and complete G-protein-coupled-chemokine-like receptor (GPCR) (LSDV011) genes showed that all Vietnamese LSDV strains belonged to the genus Capripoxvirus and were closely related to LSDV strains isolated in China. Microscopic examination of the skin lesions showed thickening of the epidermal layer of the skin and hair follicles, hyperplasia of sebaceous glands, intracytoplasmic inclusion bodies, and hemorrhages in the mesoderm.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn