Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo đổi mới, chia sẻ tri thức và hiệu quả công việc của nhân viên - trường hợp các công ty nông nghiệp tại TP.HCM

Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo đổi mới, chia sẻ tri thức và hiệu quả công việc của nhân viên - trường hợp các công ty nông nghiệp tại TP.HCM

Tác giả: Nguyễn Minh Hùng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64426  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Phong cách lãnh đạo chuyển đổi; Phong cách lãnh đạo giao dịch; Chia sẻ tri thức; Hiệu quả công việc của nhân viên; Transformational leadership; Transactional leadership; Knowledge sharing; Job performance

 


Nghiên cứu “Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo đổi mới, chia sẻ tri thức và hiệu quả công việc của nhân viên - trường hợp các công ty nông nghiệp tại TP.HCM” được thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu xác định mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo đổi mới và hiệu quả công việc của nhân viên, đồng thời xác định vai trò của chia sẻ tri thức tác động như thế nào đến mối quan hệ này. Qua lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu với 4 khái niệm: phong cách lãnh đạo chuyển đổi, phong cách lãnh đạo giao dịch, chia sẻ tri thức và hiệu quả công việc của nhân viên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Mẫu nghiên cứu được lấy theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Tác giả đã thực hiện khảo sát các nhân viên đang làm việc trong các công ty nông nghiệp tại TP.HCM bằng công cụ Google Form và thu về được 316 bảng hỏi. Trong số đó, có 14 bảng hỏi không đạt yêu cầu, còn lại 302 bảng hỏi được đưa vào phân tích chính thức cho luận văn. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 và AMOS 20.0 nhằm: kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha; phân tích nhân tố khám phá (EFA); phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm định giả thuyết mô hình bằng SEM. Kết quả nhận được cho thấy có sự tác động cùng chiều của phong cách lãnh đạo đổi mới đến hiệu quả công việc của nhân viên. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các xuất một số hàm ý áp dụng phong cách lãnh đạo đổi mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại TP.HCM trong việc gia tăng hiệu quả công việc của nhân viên.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn