Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mối quan hệ giữa liên kết vùng, marketing địa phương, hình ảnh điểm đến và sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài - Trường hợp nghiên cứu tỉnh Long An

Mối quan hệ giữa liên kết vùng, marketing địa phương, hình ảnh điểm đến và sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài - Trường hợp nghiên cứu tỉnh Long An

Tác giả: Mai Văn Nhiều

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertations

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63958  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Liên kết vùng; Marketing địa phương; Hình ảnh điểm đến; Sự hài lòng của doanh nghiệp FDI; Long An; Place marketing; Marketing places; Regional linkages; Destination image; Satisfaction of FDI enterprises; Long An province

 


Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa liên kết vùng, marketing địa điểm, hình ảnh điểm đến và sự hài lòng của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Long An. Trong các tài liệu về sự hài lòng của khách hàng, marketing nói chung, tồn tại một số khung lý thuyết để hiểu sự hài lòng của doanh nghiệp nhưng vẫn còn thiếu khung lý thuyết xem xét sự hài lòng của doanh nghiệp FDI trong mối liên hệ với marketing địa phương, liên kết vùng và hình ảnh điểm đến. Dựa trên những quan điểm, lý thuyết liên quan đến sự hài lòng của doanh nghiệp FDI và ý tưởng tích hợp các quan điểm, lý thuyết tương đồng để nghiên cứu địa điểm sản xuất của Porter, nghiên cứu đã tích hợp các quan điểm, lý thuyết marketing địa phương, liên kết vùng, marketing điểm vào lý thuyết sự hài lòng của khách hàng để xác định và đo lường các quan hệ giữa sự hài lòng của doanh nghiệp FDI với marketing địa phương, liên kết vùng và hình ảnh điểm đến tại một địa phương. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận nhóm tập trung với các nhà nghiên cứu và chủ sở hữu hoặc chuyên gia quản lý doanh nghiệp FDI nhằm điều chỉnh các biến quan sát. Nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát 491 nhà quản lý doanh nghiệp FDI tại Long An. Địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, vùng ngoại vi của thành phố Hồ Chí Minh, được các doanh nghiệp FDI đánh giá là một trong những điểm đến đầu tư tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ giữa marketing địa phương, liên kết vùng, hình ảnh điểm đến và sự hài lòng của doanh nghiệp FDI tại Long An. Kết quả cụ thể: (i) Sự hài lòng của doanh nghiệp FDI chịu tác động bởi: hình ảnh điểm đến (với hệ số Beta = 0,141), marketing địa phương (với hệ số Beta = 0,202), liên kết vùng (với hệ số Beta = 0,173); (ii): Hình ảnh điểm đến chịu tác động bởi liên kết vùng (với hệ số Beta = 0,456), và marekting địa phương (với hệ số Beta = 0,150); (iii) Marketing địa phương chịu tác động bởi liên kết vùng (với hệ số Beta = 0,367). Ngoài ra, kết quả kiểm định còn cho thấy, có sự khác biệt mức độ hài lòng của doanh nghiệp FDI theo đặc điểm thời gian hoạt động, xuất xứ doanh nghiệp FDI và ngành nghề đầu tư. Nghiên cứu hàm ý các chính sách cho tỉnh Long An về chiến lược marketing địa phương hướng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp FDI, gắn chiến lược marketing địa phương với các hoạt động liên kết vùng, xây dựng hình ảnh điểm đến đầu tư. Trong đó, cần chú ý cải thiện hình ảnh điểm đến đầu tư dựa trên các thuộc tính hấp dẫn của Long An nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, nhất là các MNEs, TNCs đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo. Nghiên cứu có một số đóng góp: làm rõ được mối quan hệ tác động của liên kết vùng, marketing địa phương và hình ảnh điểm đến đối với sự hài long của doanh nghiệp FDI; bổ sung thang đo về sự hài lòng của doanh nghiệp FDI đối với địa phương và thang đo về hình ảnh điểm đến đầu tư. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có một số hạn chế nhất định: (i) Nghiên cứu chỉ thực hiện tại Long An, (ii) Nghiên cứu chưa xem xét mối tương quan không gian giữa thành phố Hồ Chí Minh, Tiền giang với Long An trong vùng liên kết.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn