Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mối quan hệ giữa công tác xã hội và chính sách chăm sóc sức khỏe tại Mỹ - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Mối quan hệ giữa công tác xã hội và chính sách chăm sóc sức khỏe tại Mỹ - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Tác giả: Vũ, Thị Minh Ngọc

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 12 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141689  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công tác xã hội; Cải cách; Chính sách chăm sóc sức khỏe; Bài học kinh nghiệm

 


Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa ngành công tác xã hội và quá trình hoạch định và thực thi chính sách chăm sóc sức khỏe tại Mỹ - quốc gia có lịch sử ngành công tác xã hội lâu đời và phát triển trên một số khía cạnh: tổng quát đánh giá của các nhà khoa học về mối quan hệ của ngành công tác xã hội và chính sách chăm sóc sức khỏe; quá trình hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe và cải cách tịnh tiến; bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe và mối quan tâm của công tác xã hội. Trên cơ sở này, tác giả gợi ý rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn