Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mối quan hệ giữa công bằng tổ chức, trí tuệ cảm xúc, sự hài lòng công việc và hiệu quả công việc - trường hợp các nhân viên ngành ngân hàng tại Bình Dương

Mối quan hệ giữa công bằng tổ chức, trí tuệ cảm xúc, sự hài lòng công việc và hiệu quả công việc - trường hợp các nhân viên ngành ngân hàng tại Bình Dương

Tác giả: Lê Văn Tạo

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65809  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự công bằng tổ chức; Organizational justice; Trí tuệ cảm xúc; Emotional intelligence; Sự hài lòng công việc; Job satisfaction; Hiệu quả công việc; Work efficiency; Nhân viên ngành ngân hàng tại Bình Dương; Employees of Binh Duong banking industry

 


Nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng trong một tổ chức. Tổ chức sẽ có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình với sự hỗ trợ của nguồn nhân lực. Hiệu suất của nhân viên là một yếu tố rất quan trọng trong một tổ chức, thúc đẩy mọi hoạt động của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Hiệu suất làm việc của các nhân viên ngày càng giảm do nhiều yếu tố gây ra. Các yếu tố tiềm năng nhất là trí tuệ cảm xúc và sự công bằng trong tổ chức. Công bằng tổ chức là một trong những yếu tố quan trọng trong tổ chức và có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả công việc của nhân viên. Các nhân viên ngân hàng cảm thấy bị cấp trên đối xử bất công. Bởi vì cấp trên có xu hướng quản lý thông tin khép kín và hầu như không có sự minh bạch. Ngoài ra, các chính sách phân bổ công việc không đồng đều và đột biến hoặc thăng chức khép kín mà không có sự cân nhắc về mặt chuyên môn vì cấp dưới làm việc thực sự chăm chỉ sẽ cảm thấy thất vọng và lâm vào tình thế bất trắc, chính vì những lý do đó luận văn được thực hiện. Bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bảng khảo sát tác giả đã gửi đi 350 bảng khảo sát và thu về đƣợc 337 bảng câu hỏi, trong đó có khoản 24 bảng hỏi không hợp lệ và số quan sát phục vụ cho nghiên cứu chính thức là 313 quan sát, sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA, số lượng nhân tố rút trích được là 5 nhân tố, tương ứng với 5 khái niệm nghiên cứu của luận văn, có 27 biến quan sát được đưa vào phân tích EFA, kết quả có 2 biến quan sát có hệ số tải nhân tố lên nhân tố mà nó đo lƣờng không đạt yêu cầu tiến hành loại bỏ, còn lại 25 biến quan sát đạt yêu cầu, kiểm định độ tin cậy thang đo sơ bộ, cho thấy rằng có 27 biến quan sát thuộc 5 khái niệm đều đạt yêu cầu (giá trị Cronbach‟s Alpha, giá trị hệ số tương quan biến tổng), kết quả đánh giá mức độ phù hợp của phân tích CFA, ta thấy giá trị CMIN/DF = 1.861 (<3), chỉ số đánh giá TLI và CFI > 0.9. Bên cạnh đó, chỉ số GFI đạt 0.889 (>0.8), chỉ số RMSEA 0.053 < 0.08 Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, ta thấy được 5 trên 8 giả thuyết nghiên cứu của mô hình được chấp nhận ở độ tin cậy 95%, từ đây sẽ làm cơ sở cho các hàm ý và chính sách nhằm có thể góp phần cải thiện hiệu quả công việc của nhân viên

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn