Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mối quan hệ giữa cạnh tranh, phân quyền, thông tin hệ thống kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động quản lý của doanh nghiệp tại Việt Nam

Mối quan hệ giữa cạnh tranh, phân quyền, thông tin hệ thống kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động quản lý của doanh nghiệp tại Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Thủy

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64329  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Thông tin hệ thống kế toán quản trị; Thông tin MAS; Hiệu quả hoạt động quản lý; Cạnh tranh; Phân quyền; MAS information; Managerial performance; Competition; Decentralization

 


Thông tin MAS (với đầy đủ bốn đặc điểm phạm vi rộng, kịp thời, tổng hợp và tích hợp) là công cụ hữu hiệu để cung cấp các thông tin hữu ích để nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác, kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý. Mục tiêu nghiên cứu là xác định sự tác động của các nhân tố cạnh tranh, phân quyền đến thông tin MAS; sự tác động của ba nhân tố cạnh tranh, phân quyền và thông tin MAS đến hiệu quả hoạt động quản lý; đồng thời xác định tác động của nhân tố cạnh tranh, phân quyền đến hiệu quả hoạt động quản lý qua biến trung gian thông tin MAS của các DN tại Việt Nam. Phương pháp định lượng được sử dụng nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu thông qua kỹ thuật phân tích PLS-SEM và phần mềm SmartPLS 3.2.7. Từ kết quả phân tích dữ liệu mẫu là 95 doanh nghiệp tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa cạnh tranh, phân quyền với thông tin MAS và mối quan hệ gián tiếp giữa cạnh tranh, phân quyền với hiệu quả hoạt động quản lý thông qua biến trung gian thông tin MAS. Ngoài ra, thông tin MAS cũng có mối quan hệ trực tiếp với hiệu quả hoạt động quản lý. Tuy nhiên, không tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa cạnh tranh, phân quyền và hiệu quả hoạt động quản lý. Kết quả nghiên cứu sẽ là một kênh tham khảo cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thông qua thiết kế thông tin MAS phù hợp trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt và cơ cấu phân quyền.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn