Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mối quan hệ giữa bầu cử và dân chủ ở Hàn Quốc

Mối quan hệ giữa bầu cử và dân chủ ở Hàn Quốc

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 20 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143827  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Bầu cử; Dân chủ; Hàn Quốc

 


Sau ba năm giành độc lập, thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản, Chính phủ Đại hàn Dân Quốc chính thức được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1948. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1948, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc được tiến hành dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, bầu ra tổng thống và thành viên Quốc hội. Đồng thời, ngày 17 tháng 7 năm 1948, Hiến pháp Hàn Quốc ban hành lần đầu tiên quy định thể chế nhà nước Hàn Quốc hiện nay là chế độ cộng hòa. Tổ chức bộ máy nhà nước được vận hành trên nguyên tắc tam quyền phân lập (Lập pháp: do quốc hội đảm nhiệm - một nghị viện; Hành pháp: do chính phủ đảm nhận và tổng thống là người đứng đầu nhà nước (Tổng thống và quốc hội do dân bầu trực tiếp); Tư pháp: tòa án tối cao, tòa thượng thẩm, các tòa án quận, tòa gia đình, tòa hành chính).

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn