Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mối quan hệ giữa áp lực bên liên quan và chiến lược môi trường doanh nghiệp = The relationship between stakeholder pressure and corporate environmental strategy

Mối quan hệ giữa áp lực bên liên quan và chiến lược môi trường doanh nghiệp = The relationship between stakeholder pressure and corporate environmental strategy

Tác giả: Phùng, Mạnh Hùng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49462  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thuyết thể chế; Thuyết biên liên quan; Chiến lược môi trường; Doanh nghiệp; Áp lực bên trong; Áp lực thị trường; Áp lực cưỡng chế; Áp lực xã hội

 


Mối quan hệ giữa Áp lực bên liên quan và Chiến lược môi trường doanh nghiệp là một chủ đề nghiên cứu phổ biến trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới hướng tới phát triển bền vững, tuy nhiên, do giới hạn về mẫu nghiên cứu, nên các nghiên cứu hiện nay chưa thể đưa ra được một kết luận khái quát về áp lực bên liên quan có ảnh hưởng quan trọng nhất tới chiến lược môi trường doanh nghiệp. Thông qua tập hợp dữ liệu từ 58 nghiên cứu thực nghiệm, tác giả phân loại chúng vào 4 nhóm áp lực bên liên quan: Bên trong (nội bộ); Cưỡng chế; Thị trường và Xã hội. Sau đó, phân tích mối quan hệ giữa Áp lực các bên liên quan và Chiến lược môi trường doanh nghiệp bằng phương pháp phân tích tổng hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Áp lực từ bên liên quan bên trong có ảnh hưởng quan trọng nhất tới áp dụng chiến lược môi trường; các doanh nghiệp phi sản xuất có thể thay đổi chiến lược môi trường dễ dàng hơn so với các doanh nghiệp sản xuất.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn