Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mô hình thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mô hình thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tác giả: Nguyễn, Thị Hằng

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2342  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: NNCNC; Kon Tum; Chính sách đất đai (CSĐĐ)

 


Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) được xác định là hướng đi mới trong việc nâng cao đời sống và xóa đói giảm nghèo của tỉnh Kon Tum. Mục đích nghiên cứu là xây dựng mô hình các nhân tốt ảnh hưởng trong việc thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa vào 8 nhân tố độc lập. Các biến này được đánh giá thông qua chỉ số Cronbach’ Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình hồi quy tuyến tính. Dữ liệu được thu thập từ 248 doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Kon Tum thông qua phỏng vấn bằng bản hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 8 nhân tố trong mô hình đề xuất đều có tác động cùng chiều lên nhân tố thu hút đầu tư, trong đó nhân tố chính sách đất đai có tác động mạnh nhất, kế đến là nhân tố môi trường kinh doanh, lợi thế đầu tư, chính sách đầu tư, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; nhân tố tác động ít nhất là chi phí đầu vào cạnh tranh. Việc xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư tư nhân tại Kon Tum sẽ là cơ sở để xây dựng các hàm ý chính sách trong việc cải thiện đầu tư tại địa phương như làm rõ chính sách đất đai, minh bạch hóa thời hạn thuê đất và các thủ tục pháp lý, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn