Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mô hình Kinh tế tuần hoàn: nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Mô hình Kinh tế tuần hoàn: nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Huỳnh Khắc Điệp

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66461  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Kinh tế tuần hoàn; Phát triển bền vững; Circular economy; Sustainable development

 


Việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng tất yếu của thế giới, giúp giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và môi trường, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng nghiêm trọng. Trong những năm qua, Việt Nam phát triển kinh tế theo hướng thâm dụng tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhận thức xu thế tất yếu và vai trò quan trọng của kinh tế tuần hoàn, Việt Nam sớm ban hành các quy định về kinh tế tuân hoàn trong khuôn khổ chủ trương, chính sách và pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, để đưa kinh tế tuần hoàn vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là phát huy vai trò trọng tâm, chủ thể chính của doanh nghiệp trong triển khai kinh tế tuần hoàn, cần nghiên cứu, đánh giá thật kỹ những thuận lợi, khó khăn, thách thức của doanh nghiệp trong triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu này xuất phát từ việc phân tích các đặc trưng của nền kinh tế tuần hoàn, vấn đề thực hiện mô hình kinh tế này trên thế giới và Việt Nam; sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu thứ cấp từ khảo sát 100 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá thực trạng các nhân tố tác động chủ yếu đến triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn cấp độ doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 5 nhân tố tiêu biểu tác động trực tiếp đến triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn ở cấp độ doanh nghiệp; từ đó đề xuất 05 giải pháp chung thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và kiến nghị các giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại các doanh nghiệp TP.HCM, trọng tâm là Nhà nước cần có chủ trương rõ ràng, hoàn thiện môi trường pháp luật và thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ để kinh tế tuần hoàn phát triển mạnh mẽ hơn.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn