Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 MiRNA-Disease Associations Prediction based on Network Consistency Projection

MiRNA-Disease Associations Prediction based on Network Consistency Projection

Tác giả: Le, Anh Phuong

Nhà xuất bản: Da Nang Publishing House

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2309  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: MiRNA-disease Associations Prediction; MDA; Network Consistency Projection

 


MicroRNAs (miRNAs) play an important role in the prevention, diagnosis, and treatment of human complex diseases. More and more experimental validated associations between miRNAs and diseases have been reported in recent studies, which provide useful information for new miRNA-disease association discovery. But through experiments, we have to overcome problems such as the inefficiency of methods, the need for a lot of manpower, materials, and finance… Therefore, reliable computational models are expected to be an effective supplement for inferring associations between miRNAs and diseases. In this paper, we propose a computational method based on network consistency projection to predict potential human miRNA-disease associations (MDA). This method enriches biological information and reduces prediction bias. Besides, it is not only a parameterless method but also does not require a negative sample. More importantly, it can predict miRNA without any known associated diseases. This method’s AUC value of 5-fold cross-validation (5-fold-CV) is also compared to five methods and it is shown that the AUC value of this method achieves the highest value.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn