Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Mental health among left-behind children in Vietnam: Role of resilience

Mental health among left-behind children in Vietnam: Role of resilience

Tác giả: Luot, Nguyen Van

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15565  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Mental health; Resilience; Left-behind children; Vietnam

 


Introduction: Having parents working away from home is an unexpected separation that has tremendous effects on various life aspects of left-behind children (LBC) with mental health problems. Some of these aspects, including LBC’s subjective well-being, emotions, behaviors, academic difficulties, nutrition, and mental health, have been addressed in previous studies. However, the role of resilience in protecting LBC from mental health issues has received inadequate attention. Aim: The present study investigates mental health issues among LBC and the role of resilience in protecting these children from these issues. Methods: The participants were 792 students, of which 439 were LBC, with a mean age of 12.65 years old and a standard deviation of 1.60. Strengths and Difficulties Questionnaire and Resilience Scale were used to measure participants’ mental health and resilience, respectively. Results: 14% of LBCs had mental health issues, requiring support and intervention. There was no statistically significant difference between LBC and non-left-behind children (NLBC) in terms of mental health. 37.9% of the variance in participants’ mental health was explained by resilience types, namely: goal planning, affect control, family support, and help-seeking. Conclusions: A small percentage of both LBC and NLBC had mental health issues. Resilience was a protective factor for LBC against mental health issues. Thus, we suggest parents, caregivers, and related people organize necessary activities to promote LBC’s resilience. KEYWORDS Mental health; resilience; left-behind children; Vietnam Introducti

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn