Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Marine fish parasites of Vietnam: a comprehensive review and updated list of species, hosts, and zoogeographical distribution

Marine fish parasites of Vietnam: a comprehensive review and updated list of species, hosts, and zoogeographical distribution

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15558  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Vietnam; Marine fish parasites; Species richness; Diversity; Distribution; Host

 


With a long coastline stretching from tropical to subtropical climate zones, and an immense exclusive economic zone with over 4000 islands, the Vietnamese marine waters support a rich and biodiverse parasite fauna. Although the first parasitological record was in 1898, systematic studies of the parasite fauna have increased during the last 50 years. This comprehensive review covers the current state of knowledge of marine fish parasites in Vietnam and lists 498 species found in 225 fish species, and their geographical distribution. In addition, 251 marine parasite species have newly been added to the already known fauna of 247 species since 2006 (more than two-fold increase). The most speciose group was the Digenea, which accounted for 43% of the total parasite species biodiversity, followed by Monogenea (23.5%), Crustacea (11.6%), Nematoda, and Acanthocephala (8.0% each). The shallow and muddy Gulf of Tonkin showed a rich parasite fauna, accounting for 66.3% of the whole marine parasite fauna of Vietnam, with Digenea accounting for 51% of the regional total parasite richness, followed by Monogenea (27%), Acanthocephala (8.8%), and Nematoda (5.8%). Only a few species belonged to Hirudinea, Myxozoa, and Cestoda, suggesting that these taxa may be understudied. Despite significant progress in studies of marine fish parasites in Vietnam since 2006, only about 12% and 13% of the total fish species have been examined for parasites in the whole country and the Gulf of Tonkin, respectively.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn