Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Managing the hospital and social care interface: Interventions targeting older adults. Research report March 2018. = Quản lý bệnh viện và giao diện chăm sóc xã hội: Các can thiệp nhắm vào người lớn tuổi. Báo cáo nghiên cứu tháng 3 năm 2018.

Managing the hospital and social care interface: Interventions targeting older adults. Research report March 2018. = Quản lý bệnh viện và giao diện chăm sóc xã hội: Các can thiệp nhắm vào người lớn tuổi. Báo cáo nghiên cứu tháng 3 năm 2018.

Tác giả: Holder, Holly

Nhà xuất bản: Nuffield Trust

Năm xuất bản: 2018

Loại tài liệu: Book

Nguồn gốc: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58831  

Ngôn ngữ: en_US

Chủ đề: Chăm sóc xã hội; Người lớn tuổi

 

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn