Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Managerial recommendations for enhancing lecturers  working motivation of universities in Dong Nai province of Vietnam

Managerial recommendations for enhancing lecturers' working motivation of universities in Dong Nai province of Vietnam

Tác giả: Duong Thi Phuong Hanh

Nhà xuất bản: TuEngr Group

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65275  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Working motivation; Lecturer job satisfaction; Lecturers' engagement; Organizational culture; Performance evaluation; University policy; Job characteristics; Professor income; Human resource development; Training; Promotion opportunity; Leadership; University’s commitment; Working condition; Relationship with colleagues.

 


The role of the academic staff is vital, which determines the quality of higher education. However, each university has different educational goals and requirements, training professions, and occupations with unique characteristics. In this paper, the authors learn about the factors affecting work motivation through job satisfaction and the engagement of lecturers, thereby suggesting managerial implications that contribute to the motivation of lecturers. Research results based on survey results from 800 lecturers but 775 valid answer sheets, after evaluating the reliability of the scale through Cronbach's Alpha coefficient and exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation model analysis (SEM). This study focuses on eight factors including organizational culture, income, performance evaluation, training and promotion opportunities, working conditions, job characteristics, relationship with colleagues, leadership. The results showed that these eight factors positively affect work motivation through job satisfaction and engagement at universities in Dong Nai with a significance level of 1%. The pass rate is 96.88% at universities in Dong Nai province.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn