Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Making the circular economy digital or the digital economy circular? Empirical evidence from the European region

Making the circular economy digital or the digital economy circular? Empirical evidence from the European region

Tác giả: Nguyen Thi Hong Nham

Nhà xuất bản: Elsevier Ltd.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65284  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: The circular economy; Digital public services; Digital business; European countries

 


This paper answers the question of whether digitalization enables the circular economy or circularity promotes the digital transformation process. We use six diverse measures to reflect the circularity of European countries: municipal waste, the number of circularity patents, circular material usage, recycle waste rate, recycling biowaste rate, and recycling e-waste rate. In order to assess digital businesses, we use four measures of e-Commerce – online selling, e-Commerce sales, e-Commerce web sales, and e-Commerce turnover – and two measures of e-Business: customer relation management usage and cloud usage. We use user-centricity and key enablers to assess digital public services. Our estimation results reveal that the initial development of digitalization can enable European countries to transit to the circular economy. However, the overdevelopment of digitalization hinders this process. By contrast, we present a nonlinear relationship between digitalization and circularity, suggesting that digitalization can positively impact the circularity level after reaching a certain level.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn