Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Low salesforce performace in Techno company

Low salesforce performace in Techno company

Tác giả: Le Xuan Tinh

Nhà xuất bản: ISB (International School of Business); University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64017  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Cost management; Salesforce; Salesforce performance

 


Besides the decrease in profit which is an indicator of the financial health and the risks in the accounting issues of the company. The decrease in profit is also a typical indicator that shows the existing problem in the operational process of the company. The decrease can be caused by wasted operating costs, ineffective sales results, product pricing strategies, or staff evaluation management systems... This study is made based on actual research about Techno company, one of the companies operating in the automation industry and their target customer is B2B customers. The results of the study found that the main problem leading to Techno's decline in profits during the past 4 years was low salesforce performance. And the root cause is a weak performance evaluation and management system. In a long-term development strategy, the lack of a performance evaluation system is caused to weak transmit a clear target to their employees and they received a weak commitment to completing the individual goals to contribute to the overall goal of the company. The absence of a performance evaluation system also leaves the company without useful tools for identifying employee strengths and weaknesses and establishing an appropriate training plan for improvement. This is also one of the factors affecting the employee's commitment to the company. Finally, the study also provides alternative solutions that can be applied in Techno to improve their salesforce performance.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn