Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Localized recharge processes in the NE Mekong Delta and implications for groundwater quality

Localized recharge processes in the NE Mekong Delta and implications for groundwater quality

Tác giả: N. P., Dan

Năm xuất bản: 2022-11-11

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15412  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Localized recharge; Acidity; Groundwater; Stable isotopes; Tritium; Nitrate

 


Understanding recharge in the Mekong Delta is critical for the delta's groundwater resources, and requires the investigation of recharge processes at the local scale. In this study of the north eastern area of the Mekong Delta, time-series of environmental tracer data (δ18O, δ2H, major ions and 3H) and markers of rural pollution (NH4 and NO3) were used to highlight localized recharge and impacts on groundwater quality. Results highlighted new hydrological insights into recharge processes, including that the Pleistocene aquifer receives recent recharge (< 60 years), predominantly during high rainfall months (> 100 mm/month). However, due to shallow clay layers there are significant spatial variations in these recharge processes, which were observed in the seasonal fluctuation of groundwater δ18O values in groundwater. Wet season δ18O changes ranged from below analytical uncertainty (≤ 0.10 ‰) to up to 0.56 ‰, and the calculated fraction of rainfall contribution to the aquifer is ≤5 % to 16 %. Rainfall recharge via the acrisol soils results in low groundwater EC (20–55 μS/cm), acidic groundwater (pH 3.6–5.6), and may also have resulted in the low groundwater NO3 concentrations (≤ 5.3 mg NO3/L) at many sites due to adsorption, therefore delaying not reducing NO3 contamination. Site specific variations in nitrogen processes includes increased NO3 (to 29.7 mg/L) from fertiliser transfers or nitrification, and increased NH4 (to 1.4 mg/L) likely due to the recharge of irrigation waters. Unlike other recharge areas across the northern Mekong Delta, this north-eastern region provides a groundwater resource unaffected by arsenic contamination. Therefore, these results should inform on priority areas for protection from further contamination by rural anthropogenic activities.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn