Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Lộ trình áp dụng IFRS 9 đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam = The implementation roadmap of the IFRS 9 at commercial banks in Vietnam

Lộ trình áp dụng IFRS 9 đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam = The implementation roadmap of the IFRS 9 at commercial banks in Vietnam

Tác giả: Tô, Thị Thư Nhàn

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49550  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng; IFRS 9; Công cụ tài chính; Ngân hàng thương mại

 


IFRS 9 là chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế về công cụ tài chính thay thế cho IAS 39. Nội dung quan trọng của IFRS 9 là đưa ra mô hình tổn thất tín dụng dự kiến (ECL). Theo đó, các ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng cho các khoản tổn thất trong tương lai, ngược với thực tiễn hiện hành là chỉ trích lập dự phòng cho các tổn thất đã phát sinh. Điều này sẽ cho phép các ngân hàng Việt Nam quản lý rủi ro tốt hơn, phù hợp với các thông lệ tốt nhất trên toàn cầu. Việc triển khai áp dụng, chuyển đổi IFRS 9 đã được Bộ Tài chính chính thức công bố tại Quyết định số 345/QĐ-BTC vào ngày 16/3/2020, một năm sau khi dự thảo đề án được giới thiệu. Bài viết bàn về lộ trình áp dụng IFRS 9 đôi với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn