Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Living Without Quê: The Ethnic Minority and Freedom in Thuận’s Chinatown

Living Without Quê: The Ethnic Minority and Freedom in Thuận’s Chinatown

Tác giả: Dao, Anh Thang

Nhà xuất bản: University of California Press Books Division

Năm xuất bản: 2012-07

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 25 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141327  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Asian history; Ethnicity; Immigration; Minority & ethnic groups

 


In existing scholarship, the formation of the Vietnamese Diaspora is often described as a result of the Second Indochina War. In this essay I examine other national and international historical events, such as the Vietnamese government's persecution of ethnic Chinese, the Cold War and French colonization of Vietnam, that contributed to the internal multiplicity and diversity of the Vietnamese Diaspora. Reading Thuan's novel Chinatown within the theoretical framework of freedom, I argue that a centuries-long history of political negotiation between Vietnam and international actors such as China and France has resulted in the oppression, internal exile and displacement of not only Vietnamese people, but also ethnic Chinese. Through an analysis of the relationship between the Vietnamese narrator and her ethnic Chinese husband, I reflect on the difficulties and potential of diasporic subjects to imagine a different kind of freedom that can challenge the different power dynamics regulating their life in both Vietnam and in the diaspora.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn