Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Lives and livelihoods trade-offs: Which COVID-19 strategies for which countries?

Lives and livelihoods trade-offs: Which COVID-19 strategies for which countries?

Tác giả: Ngo Minh Vu

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63842  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Non-pharmaceutical interventions; Vaccination campaign; COVID-19; Trade-offs; Public health; Unemployment rate

 


Are COVID-19 non-pharmaceutical interventions (NPIs) at the expense of economic outcomes? Furthermore, given the heterogeneities in macroeconomic conditions, should countries follow a unified COVID-19 strategy such as “No-COVID”? This study provides cross-country evidence that attempts to address these critical questions during the pandemic era. Given the substantial heterogeneity in unemployment rates of OECD countries, it is necessary to understand the effects of NPIs’ implementation, which could vary widely across conditional quantiles of unemployment rates. Using monthly data from OECD countries from February 2020 to June 2021 and quantile regression analysis for panel data (QRPD), we explore the impacts of NPIs on economic outcomes. The results indicate that NPIs effectively contained the pandemic and had substantial positive impacts on low quantiles of unemployment rates. However, at high quantiles of unemployment rates, the trade-off is viable and significant. In addition, countries’ vaccination policies and scales also predict their economic outlooks, especially when combined with non-pharmaceutical interventions. Based on these findings, this study suggests different COVID-19 strategies for different groups of countries according to their macroeconomic settings. The trade-off between lives and livelihoods is much more troublesome and prevalent in countries with unfavorable macroeconomic conditions and hinders them from pursuing strategies such as “No-COVID”.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn