Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Learning domain transfer for unsupervised magnetic resonance imaging restoration and edge enhancement

Learning domain transfer for unsupervised magnetic resonance imaging restoration and edge enhancement

Tác giả: Bo Fu

Nhà xuất bản: John Wiley & Sons Ltd

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63877  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Domain transfer; Image deblurring,; Image denoising; MRI images; Unsupervised learning

 


Recently, many effective medical image restoration methods based on deep learning have been proposed. Most of the methods are used to solve single image processing tasks, such as image noise removal, image deblurring, and image super‐resolution. However, real medical images often suffer from multiple degradation factors, such as signal interference in the process of shooting or the relative movement of patients during the process of image acquisition. The image restoration methods only considering a single image degradation factor often fail to yield satisfactory results for the restoration purpose of practical medical images. It is difficult to obtain paired medical images to incorporate real image processing tasks into the framework of supervised learning. For the restoration of real medical images with multiple degradation factors, an unsupervised learning method based on domain transfer to resolve the MRI restoration problem is proposed. Specifically, learning invariant representations from a degraded image and a transferred image via adversarial domain adaption and then extra self‐supervised modules to further improve the robustness of representations are used. In addition, the Laplacian operator is embedded in the encoder to extract additional edges, which can form additional constraints on edge recovery. Experimental results show that the proposed method is effective in both image restoration and edge preservation.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn