Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Landslide susceptibility assessment for warning of dangerous areas in Tan Uyen district, Lai Chau province, Vietnam

Landslide susceptibility assessment for warning of dangerous areas in Tan Uyen district, Lai Chau province, Vietnam

Tác giả: Gioi, Ngo Van

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15531  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Landslide; Warning; GIS; Mountainous areas; Tan Uyen

 


This paper presents the results of applying GIS?MCA?AHP integrated model in landslide susceptibility assessment for warning of dangerous areas in the Tan Uyen district of Vietnam. The main research method is a Multi-criteria assessment that is based on a hierarchical analysis process and a combination of the GIS spatial analysis model. Research results have shown four main groups of factors causing landslides including hydrogeological factors, topographic and geomorphological factors, surface cover factors and human impact factors. The landslide susceptibility assessment map has identified 22.69% of the area (204.96?km2) with a high and very high risk of landslides. Based on the overlapping population distribution map and landslide susceptibility assessment map. It has been shown that residential areas, including 723 households located at a high risk of landslides need to be moved to a safe area. This is a very significant research direction in a warning and minimizing the risk of landslides in mountainous areas of Vietnam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn