Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Land redevelopment under ambiguous property rights in transitional Vietnam: A case of spatial transformation in Hanoi city center

Land redevelopment under ambiguous property rights in transitional Vietnam: A case of spatial transformation in Hanoi city center

Tác giả: Linh, Nguyen Hoang

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15553  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Ambiguous property rights; Land redevelopment; State-owned enterprises; Development control; Vietnam

 


Since the economic reform in 1986, there have been important changes in the institutions for land-use in Vietnam, which set the foundation for the transition from “land as a means of production” to “land as an assest”. Along with the gradual transition of land-use rights, a dual land market prevails as a result of the coexistence between marketization and centralization. In that system, the gap of land prices between market and non-market tracks has created landed interests that are embedded intricately within the resultant built environment, coupled with the rent-seeking behavior of SOE land holders and developers. Through the empirical case studies of the land redevelopment projects led by the state-owned enterprises in Hanoi’s city center, the study shows the hidden logic of spatial transformation and conflicts between the planning control under state’s ideology and land-rent seeking behavior in the reality. From the perspective of land rights, it is observed that state assets going through spontaneously “informal privatization” under ambiguous property rights has caused hasty redevelop- ment, leading to the development control mechanism not working properly. As a result, the externalities of un- controlled development are not internalized, causing over-compaction in the city’s center and lowers the environmental quality. This paper suggests that clarification of property rights should be the goal for further institutional change and of strengthening the state’s capacity in development control.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn