Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 L’exploitation des activités ludiques dans les cours de fle au département de Français - ULEI – UNVH = Việc khai thác các hoạt động trò chơi trong giờ học thực hành tiếng Pháp tại Khoa NN&VH Pháp – ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

L’exploitation des activités ludiques dans les cours de fle au département de Français - ULEI – UNVH = Việc khai thác các hoạt động trò chơi trong giờ học thực hành tiếng Pháp tại Khoa NN&VH Pháp – ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Tác giả: Chu, Huy Nam

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Final Year Project (FYP)

Mô tả vật lý: 58 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143551  

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chủ đề: Tiếng Pháp, Ngôn ngữ học; Hoạt động trò chơi, Giờ học

 


Ce mémoire vise d’abord à déterminer l’état actuel de l’exploitation des activités ou des pratiques ludiques dans les cours du FLE au Département de français l’Université de langues et d’études internationales de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (désormais ULEI-UNH). À travers ce travail, je souhaite également comprendre comment les enseignants et les apprenants du Département de français conceptualisent l’activité ludique, comment ils évaluent la place des activités dans l’enseignement et l’apprentissage du français.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn