Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Kiểm toán marketing - Vấn đề kiểm toán nội bộ mới đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam = Marketing Audit - A new internal audit concern in commercial banks of Vietnam

Kiểm toán marketing - Vấn đề kiểm toán nội bộ mới đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam = Marketing Audit - A new internal audit concern in commercial banks of Vietnam

Tác giả: Nguyễn, Minh Phương

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49586  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kiểm toán; Kiểm toán marketing; Kiểm toán nội bộ; Ngân hàng thương mại

 


Mặc dù kiểm toán marketing không phải là vấn đề mới trên thế giới, nhưng hoạt động này vẫn chưa được thực sự quan tâm tại Việt Nam, đặc biệt là trong các ngân hàng thương mại. Nếu như kiểm toán viên độc lập sẽ kiểm toán hệ thống báo cáo tài chính để đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của thông tin trên các khía cạnh trọng yếu, thì kiểm toán nội bộ thường tập trung vào kiểm toán các quy định, quy trình, chính sách của hoạt động tín dụng, huy động vốn, thanh toán, thẻ, công nghệ thông tin...Kiểm toán nội bộ với hoạt động marketing thực sự mới mẻ và hiếm khi được kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại thực hiện. Với những lợi ích mà kiểm toán marketing đem lại, tác giả khuyên nghị các ngân hàng thương mại tại Việt Nam cần quan tâm và tiến hành kiểm toán hoạt động này trong thời gian tới.Kiểm toán, Kiểm toán marketing, Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng thương mại

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn