Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Khoanh vùng tự động các đối tượng trên ảnh viễn thám sử dụng mạng học sâu

Khoanh vùng tự động các đối tượng trên ảnh viễn thám sử dụng mạng học sâu

Tác giả: Tô, Tấn Tài

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 68 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146022  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ảnh viễn thám; Ảnh vệ tinh; Công nghệ viễn thám

 


Chương 1: Tổng quan về khoanh vùng đối tượng trong ảnh viễn thám: Chương này sẽ trình bày các kiến thức cơ bản về ảnh viễn thám. Các hướng tiếp cận để trích xuất thông tin trên với ảnh viễn thám. • Chương 2: Các kiến thức cơ sở: Chương này sẽ trình bày các kiến thức cơ bản về ảnh viễn thám. Các hướng tiếp cận để trích xuất thông tin trên với ảnh viễn thám và các độ đo thường được dùng trong bài toán này để đánh giá. Giới thiệu các phương pháp học sâu để giải quyết bài toán khoanh vùng đối tượng trên ảnh viễn thám. • Chương 3: Áp dụng học sâu cho bài toán khoanh vùng đối tượng trên ảnh viễn thám: Trong chương này, sẽ là phần đánh giá và phân tích về bộ dữ liệu ảnh viễn thám, kèm với đó là các thống kê và phân tích đánh giá về dữ liệu. Chương này cũng tập trung giới thiệu phương pháp đề xuất nhằm khoanh vùng đối tượng sử dụng mô hình kết hợp. Cụ thể, mô hình đề xuất được phát triển từ mô hình U-Net và Resnet kết hợp với hàm tổn thất mới cho phép xử lý tốt hơn trường hợp dữ liệu thiếu cân bằng. Bên cạnh đó luận văn cũng đề xuất sử dụng nhánh phân 1 loại phụ trợ nhằm tăng độ chính xác trên những ảnh không có đối tượng. • Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá: Cách thức triển khai, chạy thực nghiệm trên bộ dữ liệu và đưa ra kết quả kèm phân tích các phương pháp với nhau. • Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Nêu các kết quả đạt được và các hướng phát triển trong tương lai.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn