Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Khả năng vận dụng phương thức soạn lập ngân sách theo kết quả đối với khối giáo dục mầm non trên địa bàn Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Khả năng vận dụng phương thức soạn lập ngân sách theo kết quả đối với khối giáo dục mầm non trên địa bàn Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Thị Kim Hòa

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64140  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Đơn vị sự nghiệp công lập; Lập ngân sách theo kết quả đầu ra; Ngân sách giáo dục mầm non; Public non-business; Outcome-based budgeting; Budget of early childhood education

 


Đề tài nghiên cứu: “Khả năng vận dụng phương thức soạn lập ngân sách theo kết quả đối với khối Giáo dục Mầm non trên địa bàn Quận 11 – Thành phố Hồ Chí Minh” luận văn đã khái quát được cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu, đánh giá nhưng điểm đạt được và những mặt hạn chế của việc lập dự toán ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục của khối giáo dục mầm non thuộc quận giai đoạn 2016- 2020. Bên cạnh đó phân tích nguyên nhân của nhưng hạn chế trong công tác lập ngân sách theo phương pháp truyền thống quận 11 đang áp dụng. Thông qua việc tìm hiểu về lý thuyết lập ngân sách theo kết quả đầu ra, tác giả nhận thấy, đây là một phương thức lập ngân sách hiện đại tạo sự kết nối giữa đầu vào và đầu ra. Đẩy mạnh tính hiệu quả và hiệu lực của nguồn lực tài chính Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục. Đối chiếu với cơ sở lý thuyết lập ngân sách theo kết quả đầu ra, tác giả tập trung phân tích, đánh giá khả năng vận dụng phương thức soạn lập ngân sách theo kết quả đối với khối Giáo dục Mầm non trên địa bàn Quận 11 – Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất các kiến nghị đối với thể chế, đối với UBND Quận, đối với các phòng ban chuyên môn quản lý ngân sách và quản lý giáo dục và đối với các trường mầm non để nâng cao hiệu quả dự toán ngân sách nhà nước trên địa Quận 11.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn