Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Key opinion leaders effect on brand equity: the online C2C market in Ho Chi Minh City

Key opinion leaders effect on brand equity: the online C2C market in Ho Chi Minh City

Tác giả: Le Nguyen Huynh Nhu

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64081  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Key opinion leader; Endorsement; Online customer-to-customer market; Brand equity

 


Nowadays, with the strong development of information technology in general and social networks in particular, building a brand and marketing activities more dynamic on online media. Since then, the form of direct sales between customers and customers (C2C) has also become more attractive, especially for sellers who are wellknown and influential people referred to as Key Opinion Leaders (KOLs). Not only that, consumers have more and more choices before making their purchasing decisions and remember a brand because direct interaction helps them get closer to famous sellers. However, many previous studies abroad have explored the factors of a KOLs affecting the purchase decision or brand equity or just one component of brand equity, however, in Vietnam, there are still very few research studies on this relationship is through the effectiveness of a KOL for a brand especially in emerging markets - the online C2C market. Therefore, the purpose of this study is to explore how KOLs effect on brand equity in the online C2C market in Ho Chi Minh City. Quantitative study with nearly 400 survey qualified samples to discover the KOLs Effectiveness is the most strongly affected by Expertise, the next is Familiarity, Attractive, and the final is Trustworthiness and the KOLs Effectiveness has the strongest influence on Brand associations, and the final is Perceived quality.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn