Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Key informants  perspectives on childhood obesity in Vietnam: A qualitative study

Key informants' perspectives on childhood obesity in Vietnam: A qualitative study

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15569  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Child obesity; Diet; Physical activity; Malnutrition; Vietnam

 


Objectives Vietnam’s post-war globalization, economic development, and urbanization have contributed to a nutrition transition from traditional diets to highly-processed diets, and increased prevalence of childhood overweight and obesity. Our study aims to explore the attitudes and behaviors driving this epidemic. Methods This qualitative study focused on the perspectives and practices of Vietnamese parents, schoolteachers and doctors. Semi-structured interviews were conducted with a convenience sample of 12 regarding the historical, social, and cultural infuences contributing to childhood overweight and obesity. Audio-recorded interviews were translated and transcribed, then analyzed using modifed ground theory to identify themes and representative quotes. Results Five themes were identifed: (1) Change in diet between generations, (2) Preference for rounder children, (3) Unhealthy feeding practices, (4) Reduced physical activity, and (5) Increasing awareness of childhood obesity. A conceptual map detailed the shift from war-time to post-war economic environment and psycho-social context for raising children to be large, safe and academically-successful. Conclusions for Practice We found that globalization, urbanization and economic development—in the context of historical, social and cultural attitudes—may contribute to increasing child obesity in Vietnam. Obesity prevention through public health and educational institutions should involve policies and programs for healthy eating and exercise, tailored to address parental fgures’ concerns.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn