Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Kế toán, kiểm toán trong kỷ nguyên công nghệ số (blockchain): Đổi mới để nâng cao tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế = Accounting and auditing in the context of the digital era: Innovations to improve the competitiveness and the international integration

Kế toán, kiểm toán trong kỷ nguyên công nghệ số (blockchain): Đổi mới để nâng cao tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế = Accounting and auditing in the context of the digital era: Innovations to improve the competitiveness and the international integration

Tác giả: Đỗ, Thị Thanh Lan

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49554  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công nghệ số; Kế toán; Kiểm toán; Blockchain; Hội nhập quốc tế

 


Công nghệ số mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán lẫn lao động trong lĩnh vực này. Những kiến thức như Blockchain, tính quy trình trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang khiến quy trình tổ chức, thu thập thông tin của ngành kế toán, kiểm toán thay đổi. Do đó, kế toán, kiểm toán viên không chỉ giàu chuyên môn, năng lực, chỉ số cảm xúc, mà còn cần được bổ sung các kỹ năng công nghệ và tầm nhìn doanh nghiệp. Bài viết phân tích các nội dung về kế toán, kiểm toán trong kỷ nguyên công nghệ số (Blockchain), cần đổi mới để nâng cao tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn