Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Is there a gap between artificial intelligence applications and priorities in health care and nursing management?

Is there a gap between artificial intelligence applications and priorities in health care and nursing management?

Tác giả: Wang, Aihua

Nhà xuất bản: John Wiley & Sons Ltd.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 7 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143198  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Nursing leadership ; Health care; Nursing management ; Artificial intelligence applications

 


Aim: The article aims to outline a contrast between three priorities for nursing management proposed a decade ago and key features of the following 10 years of developments on artificial intelligence for health care and nursing management. This analysis intends to contribute to update the international debate on bridging the essence of health care and nursing management priorities and the focus of artificial intelligence developers. Background: Artificial intelligence research promises innovative approaches to supporting nurses’ clinical decision-making and to conduct tasks not related to patient interaction, including administrative activities and patient records. Yet, even though there has been an increase in international research and development of artificial intelligence applications for nursing care during the past 10 years, it is unclear to what extent the priorities of nursing management have been embedded in the devised artificial intelligence solutions. Evaluation: Starting from three priorities for nursing management identified in 2011 in a special issue of the Journal Nursing Management, we went on to identify recent evidence concerning 10 years of artificial intelligence applications developed to support health care management and nursing activities since then. Key Issue: The article discusses to what extent priorities in health care and nursing management may have to be revised while adopting artificial intelligence applications or, alternatively, to what extent the direction of artificial intelligence developments may need to be revised to contribute to long acknowledged priorities of nursing management. Conclusion: We have identified a conceptual gap between both sets of ideas and provide a discussion on the need to bridge that gap, while admitting that there may have been recent field developments still unreported in scientific literature. Implications for Nursing Management: Artificial intelligence developers and health care nursing managers need to be more engaged in coordinating the future development of artificial intelligence applications with a renewed set of nursing management priorities.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn