Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Is coolness important to luxury hotel brand management? The linking and moderating mechanisms between coolness and customer brand engagement

Is coolness important to luxury hotel brand management? The linking and moderating mechanisms between coolness and customer brand engagement

Tác giả: Nguyen Huu Khoi

Nhà xuất bản: Emerald Publishing Limited

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65279  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Luxury hotel brand coolness; Brand satisfaction and brand love; Customer brand engagement; Materialism; Moderating effects

 


Purpose: This study aims to contribute by forming the concept of luxury hotel brand (four- and five-star hotel) coolness and revealing its promoting role to customer brand engagement with brand satisfaction and brand love as connecting components and materialism as a contingent factor. Design/methodology/approach: A conditional model linking luxury hotel brand coolness and customer brand engagement is proposed and tested using the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) technique on a data set of 284 customers. Findings: Luxury hotel brand coolness reflecting various brand qualities fosters satisfaction and love, which facilitate CBE. Materialism positively moderates the impact of luxury hotel brand coolness on brand satisfaction and love. Research limitations/implications: Future studies should further generalize the findings by extending the current research on different hospitality services and luxury consumption. Also, more personality traits and personal values should be investigated as moderators. Practical implications: Luxury hotel brand management should place brand coolness at the center of luxury hotel brand strategies. Originality/value: This study fills in the gap of unraveling the central role of luxury hotel brand coolness in fostering customer brand engagement with brand satisfaction and love as catalysts and materialism as a contingent condition

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn