Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Is conditional conservatism a source of deviations of financial statements from Benford s Law?

Is conditional conservatism a source of deviations of financial statements from Benford's Law?

Tác giả: Tri Tri Nguyen

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63856  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Benford's Law; Earnings management; Conditional conservatism

 


Purpose: In this paper, the authors examine the association between conditional conservatism and deviations of the first digits of financial statement items from what are expected by Benford's Law. Design/methodology/approach: This research uses data of companies listed on the London Stock Exchange. The authors measure deviations of first digits from Benford's Law following Amiram et al. (2015) and firm-year conditional conservatism following previous studies (Basu, 1997; Khan and Watts, 2009; García Lara et al., 2016). The authors use multiple regressions to provide evidence for their hypothesis. Findings:The results show that conditional conservatism is positively associated with deviations from Benford's Law. The findings are robust across different measures of deviations and conditional conservatism. Also, the authors find that the relationship between deviations from Benford's Law and conditional conservatism is more pronounced for firms with debt issuance, and for leveraged firms facing financial distress. Next, the authors’ analyses confirm previous evidence by showing that the first digits of financial statement items of UK listed companies conform to Benford's Law at the firm-specific level and the market level, and deviations of income statements are larger than those of balance sheets and cash flow statements. Research limitations/implications: The research makes significant contributions to the literature. First, this is the first study that provides empirical evidence suggesting that conditional conservatism may be a source of deviations from Benford’s Law. Second, the authors provide evidence confirming previous US findings (e.g. Amiram et al., 2015) showing that the distributions of first digits of financial statement items of UK listed companies also conform to Benford's Law. Practical implications: The authors’ findings have implications for auditors. Auditors should be aware of “false positive” for material misstatements when using Benford's Law as a risk assessment procedure. While both conditional conservatism and earnings management are related to deviations from Benford's Law, conservatism-related biases could indicate less audit risks. Originality/value: The authors provide new and original evidence suggesting that conditional conservatism is related to deviations from Benford's Law.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn