Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ionomics and metabolomics analysis reveal the molecular mechanism of metal tolerance of Pteris vittata L. dominating in a mining site in Thai Nguyen province, Vietnam

Ionomics and metabolomics analysis reveal the molecular mechanism of metal tolerance of Pteris vittata L. dominating in a mining site in Thai Nguyen province, Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15540  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Lonomics; Metabolomics; P. vittata; Hyperaccumulator; Partial least squares regression (PLSR); ICP-MS

 


This study aims to find the interaction between ionome and metabolome profiles of Pteris vittata L., an arsenic hyperaccumulator plant, to reveal its metal tolerance mechanism. Therefore, at the Pb-Zn mining sites located in Thai Nguyen province, Vietnam, where these species dominate, soil and plant samples were collected. Their multi-element compositions were analyzed using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and thus referred to as the "ionomics" approach. In parallel, the widely targeted metabolomics profiles of these plant samples were performed using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-QqQ-MS). Nineteen elements, including both metals and nonmetals, were detected and quantified in both tissues of thirty-five plant individuals. A comparison of these elements' levels in two tissues showed that above-ground parts accumulated more As and inorganic P, whereas Zn, Pb, and Sb were raised mostly in the under-ground samples. The partial least squares regression (PLSR) model predicting the level of each element by the whole metabolome indicated that the enhancement of flavonoids content plays an essential contribution in adaptation with the higher levels of Pb, Ag, and Ni accumulated in the aerial part, and Mn, Pb in subterranean part. Moreover, the models also highlighted the effect of Mn and Pb on the metabolic induction of adenosine derivatives in subterranean parts. At the same time, the model presented the most contribution of As to the metabolisms of the amino acids of this tissue. On those accounts, the developed integration approach linking the ionomics and metabolomics data of P. vittata improved the understanding of the molecular mechanism of hyperaccumulation characteristics and provided markers that could be targeted in future investigations.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn