Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Investigating the spill overs and connectedness between financial globalization, high-tech industries and environmental footprints: Fresh evidence in context of China

Investigating the spill overs and connectedness between financial globalization, high-tech industries and environmental footprints: Fresh evidence in context of China

Tác giả: Umer Shahzad

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63880  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Financial globalization; Ecological footprint; High-tech industries; China; Sustainable development goals

 


China faces the challenge of promoting high-tech industries and concomitantly reduces ecological footprints. This research analyzes the directional spillover impacts and connectedness for financial and trade globalization, high-tech industries, and environmental footprints of China. The authors used the data of financial globalization, trade globalization, economic complexity, middle and high-tech industrial contribution, and ecological footprint of China throughout 1996Q1 to 2019Q4. The empirics contribute to the debate on the impacts of the high technology industry, financial globalization for the environmental sustainably in the era of the digital economy. The study finds positive spillover effects from financial globalization (FGI), and economic complexity towards ecological footprints. Further, the high technology industrial contribution has a less significant impact on reducing environmental footprints. Overall, the findings are robust to the presence of structural change effects and the cleaner production objectives for China's case. Concomitantly, the empirical findings allow us to report innovative conclusions and implications regarding the sustainable development goals (SDG-7, 10), high-industry, and environmental sustainability in China.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn