Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Investigating stable and dynamic aspects of the vietnamese self-compassion scale using generalisability theory

Investigating stable and dynamic aspects of the vietnamese self-compassion scale using generalisability theory

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15609  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Self-compassion; State and trait ·; Measurement; Vietnamese self-compassion Scale; Generalisability theory

 


Objectives Evaluating comprehensive reliability of the Vietnamese Self-Compassion Scale (VSCS) and its ability to distinguish between trait (stable) vs state (dynamic) aspects of self-compassion using Generalisability Theory (G-Theory) is necessary. This investigation contributes to both reliability and validity of research that uses the VSCS to measure selfcompassion in Vietnamese adults. Methods In a sample of 155 Vietnamese adults who completed the VSCS at three occasions that were each 2 weeks apart, a G-study was conducted to measure reliability and trait vs state aspects of each VSCS subscale and the short-form VSCS, and a D-study was conducted to examine the efects of removing subscales on overall scale reliability as well as evaluate trait vs state aspects of each item. Results With G-coefcients of 0.93–0.98, both the complete and short-form VSCS (VSCS-SF) demonstrated excellent reliability in measuring trait self-compassion. Three of the six subscales—self-judgement, mindfulness, and kindness—also demonstrated excellent reliability, with G-coefcients of 0.82–0.85. Eighteen of the 26 items measured trait more than state. The remaining eight items refected a mixture of trait and state, but this did not afect overall reliability. Conclusions This study indicated that the VSCS, VSCS-SF, and three VSCS subscales reliably measured trait self-compassion, with scores generalisable across the Vietnamese population and occasions. Thus, overall self-compassion levels remained stable over time, which is useful for evaluating the efectiveness of an intervention because signifcant changes of self-compassion are likely to be long-lasting

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn