Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Initial investigation of associations between feeding practices, eating behaviours, and weight status in Vietnamese children using modified questionnaires

Initial investigation of associations between feeding practices, eating behaviours, and weight status in Vietnamese children using modified questionnaires

Tác giả: Gallegos, D.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15568  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Viet Nam; Child eating behaviours; Parent feeding practices; Construct validity; Weight

 


Aims: This cross-sectional study aims to extend the preliminary validation of the Feeding Practices and Structure Questionnaire (FPSQ) and Children’s Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ) in the Vietnamese context by examining associations between maternal feeding practices, child eating behaviours, and child weight status. Methods: Modifed versions of the FPSQ and CEBQ were used to measure maternal feeding practices and child eating behaviours, respectively, in a sample of Vietnamese mothers of children within the age range of two to fve years (n = 100). Children’s weight-for-height z-scores (WHZs) were calculated using weight and height measurements obtained by clinicians. Pearson’s correlation coeffcients were used to examine bivariate associations between maternal feeding practices, child eating behaviours, and child WHZs. Signifcant variables were then entered into a multivariable regression model. Results: Child WHZs were associated with maternal persuasive feeding, and child slowness in eating, enjoyment of food/food responsiveness, and emotional undereating, but in multivariable regression analysis, only persuasive feeding (β = − 0.44, p = 0.027) and slowness in eating (β = − 0.39, p = 0.036) contributed signifcantly to the model. Conclusions: The fndings provide some evidence of construct validity for the modifed questionnaires. Potential implications of dietary-related behaviours on weight status in preschool-aged children in Viet Nam are evident. However, further validation and analysis in larger datasets must be undertaken in order to examine these associations with increased certainty.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn